10 października 2010

Don't panic!

Dziś mamy 10 października 2010 i w świecie geeków aż zawrzało: Twitter powiedział mi tylko tyle, że najgorętszym tagiem dnia na buzzie, twitterze, facebooku, skypie jest #binary.

10 października 2010, czyli 10-10*10, albo 101010 - dzisiejsza data jest binarna, ale jest w niej coś jeszcze. 101 010 binarnie daje liczbę... 42!


Czterdzieści dwa! To odpowiedź na pytanie o życie, wszechświat i całą resztę, sens życia! Jest podstawową stałą we wszechświecie, tak samo jak prędkość światła w próżni i stała Planck'a!


Nie, autor tego bloga nie brał żadnych środków halucynogennych. Źródłem tego szaleństwa jest "Autostopem przez galaktykę" Douglasa Adamsa, arcydzieło geekowskiej kultury stworzone w latach 70., trylogia w pięciu częściach. To historia  o podróży kosmicznej anglika Arthura Denta po wyburzeniu ziemi pod budowę hipergalaktycznej autostrady. Dowiadujemy się w niej, że odpowiedź na pytanie o życie, wszechświat i całą resztę obliczana przez superkomputer Głęboka Myśl przez 7,5 miliona lat, to 42. Niestety, komputer nie był tak potężny, by wyliczyć dokładne pytanie do tej odpowiedzi.

Rozważano wiele możliwości:

- Ile dróg musi przejść człowiek?
- Co jest żółte i groźne?
- Pomyśl o jakiejkolwiek liczbie.
- Ile to jest 7 razy 9?

Ale mi przyszły do głowy inne pytania, na przykład:

? Podaj mi liczbę Harshad o podstawie 10...
42  dzieli się przez 4+2: liczba jest nazywana "Harshad" jeśli jest podzielna przez sumę swoich cyfr. Słowo "Harshad" pochodzi od słowa harṣa w sanskrycie i oznacza wielką radość.

? Podaj mi drugą najmniejszą liczbę będącą iloczynem dokładnie trzech liczb pierwszych
 
42 = 2 × 3 × 7, takie liczby zwane są liczbami sfenicznymi.

? Podaj liczbę będącą iloczynem dwóch kolejnych liczb naturalnych
42  = 6 × 7.

? Podaj mi liczbę praktyczną
Dzielnikami
42 są 1,2,3,6,7,14,24, a 4=1+3, 5=2+3, 8=7+1, 9=3+4, ... , 41=21+14+3+2+1,
liczba jest praktyczna jeśli można zapisać wszystkie liczby naturalne mniejsze od niej jako sumę jej dzielników.
 
? Jaka jest piąta liczba katalońska?

Na dokładnie
42 sposoby istnieje by umieścić nawiasy w wyrażeniu abcdef, na przykład
((bc) (de)) f, a (b (c (d (ef )))), ((ab) (cd)) (ef) ...

Na
42 sposoby można podzielić siedmiokąt jego przekątnymi na trójkąty
6 z 42 możliwości podziału siedmiokąta na trójkąty

I istnieją
42 drogi by przejść pół siatki o wymiarach 5x5
6 z 42 możliwych ścieżek


? Jaka jest czwarta liczba...

Istnieją 42 sposoby na to, by zamknięta krzywa i prosta przecinały się w 8 punktach.
N-ta taka liczba to liczba takich krzywych, które prosta może przeciąć w 2n punkach. 

6 z 42 przykładów zamkniętych krzywych, które mają 8 punktów przecięcia z prostą

? Podaj mi przykład liczby Stormera
42²+1 = 1765, największym czynnikiem przy rozkładzie tej liczby jest 353, które jest większe od 2x42=84, liczba n jest liczbą Stormera, jeśli największy czynnik pierwszy liczby n²+1 jest większy lub równy 2n.

? Podaj mi przykład liczby, którą można zapisać za pomocą jednej cyfry 
42 to 222 w zapisie czwórkowym, liczba brazylijska to taka, dla której istnieje podstawa, w której może być zapisana za pomocą powtarzania jednej cyfry.


? Jaka jest szósta liczba Bernoulliego?
 
 1/42 występuje w rozwinięciu w szereg funkcji
(liczby Bernoulliego są ważne w analizie matematycznej, występują zwłaszcza w funkcji Riemanna ζ):

? Powiedz mi coś ciekawego o pi...
Cyfry pi, od 242422 miejsca po przecinku to 42, 424.

I chyba zapomniałam wspomnieć, że 666 x 667 daje 444 222 i że
42 jest sumą kolejnych liczb pierwszym (42 = 19 + 23), najkrótszym sposobem zapisania liczby 1 jako sumę czterech różnych ułamków ,
że liczbę 10 można zapisać na 42 sposoby jako sumę liczb naturalnych, a liczba postaci n^7-n jest zawsze podzielna przez 42, Gutenberg wydrukował biblię z 42 liniami na stronie, że ulubioną liczbą doktora House'a jest 42...

W skrócie, szczęśliwego dnia liczby
42!
I nie zapomnijcie ręcznika!

1 komentarz:

  1. "najkrótszym sposobem zapisania liczby 1 jako sumę czterech różnych ułamków" nie jest 1/2 + 1/3 + 1/7 + 1/42. Jest prostszy.
    1/10 + 2/10 + 3/10 + 4/10. Te wszystkie informacje to po prostu przypadki i podobna ilość znajdzie sie na temat każdej.
    Liczba 30 -> 2 * 3 * 5 (liczby pierwsze!)
    2+3+5 = 10. 10 dzieli 30, wow, nawet liczbą Harshad jest! Przecinanie krzywych jest co najmniej śmieszne, 1. i 4. przykład to to samo, ale odwrócone. W ten sposób mogę dodawać ile mi się podoba.

    OdpowiedzUsuń