30 września 2010

Zbiory

Wśród 400 badanych osób 65% zna język angielski, 47% zna biegle język francuski, a 24% zna biegle oba języki. Oblicz ile osób spośród badanych nie zna żadnego z tych języków.
- Zadanie z algebry zbiorów.


29 września 2010

Kombinatoryka


Ile jest wszystkich liczb pięciocyfrowych o różnych cyfrach podzielnych przez 25? To zadanie z kombinatoryki, jednak do jego rozwiązania nie będą nam potrzebne skomplikowane wzory. Za to zastosujemy metodę... kombinacji :]